Là món ăn đặc trưng của Nón Lá. Tự hào ẩm thực Việt